poniedziałek, 17 czerwca, 2024

Podobnie jak kiedyś złoto, dzisiaj również diamenty przyciągają coraz większą uwagę inwestorów zainteresowanych stabilną lokatą kapitału. Wysokie koszty wydobycia, wyczerpywanie się zasobów naturalnych oraz rosnące zapotrzebowanie rynku na najpiękniejsze kamienie szlachetne świata sprawiają, że zakup diamentów jest gwarancją uzyskania zwrotu z podjętej inwestycji. Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę decydując się tego rodzaju lokatę kapitału?

Inwestowanie w diamenty staje się coraz bardziej popularne również w Polsce. Aby inwestycja była udana, należy przestrzegać kilku ważnych zasad. Jan Lisiewski, współzałożyciel Lisiewski Group, który jest ekspertem w zakresie obrotu diamentami inwestycyjnymi radzi, aby w celu zminimalizowania ryzyka związanego z zakupem, zawsze konsultować się z doświadczonym ekspertem – gemmologiem. Eksperci Grupy Lisiewski a zarazem członkowie Polskiego Towarzystwa Gemmologicznego nie tylko precyzyjnie określą cztery podstawowe cechy diamentu (4C – barwa, czystość, szlif, masa) ale również dokonają oceny dodatkowych parametrów, mających szczególne znaczenie w procesie wyceny diamentów inwestycyjnych – dodaje. Jednym z czynników, który ma istotny wpływ na wartość diamentu, jest reakcja na promienie UV (tzw. luminescencja). Warto w tym miejscu podkreślić, że rzetelnej oceny wartości diamentu może podjąć się wyłącznie specjalista z wieloletnim stażem, który dysponuje specjalistyczną aparaturą.

Minimalny okres inwestycji w diamenty wynosi pomiędzy 3 a 5 lat. Decydując się zatem na ulokowanie kapitału w najpiękniejszych kamieniach szlachetnych świata, należy uzbroić się w cierpliwość. Chociaż cena diamentów może być podatna na chwilowe wahania, to w dłuższej perspektywie cechuje się stabilnym wzrostem. Mając to na uwadze, nie należy zatem poddawać się chwilowym nastrojom rynku i być ukierunkowanym na zysk w dłuższej, wyznaczonej wcześniej perspektywie czasowej. Porównanie cen diamentów surowych w latach 2004 -2011 przedstawia tabela nr 1.

cena

Tabela 1. Ceny diamentów surowych 2004-2011. Index 2004=100
Źródło: Opracowanie własne na podstawie PolishedPrices.com; Composite Rough Diamond Index

Potencjalne ryzyko związane z inwestowaniem w diamenty i kamienie szlachetne można zminimalizować przede wszystkim poprzez zakup kamieni spełniających rygorystyczne standardy jakości. Zakupu należy dokonywać wyłącznie w firmach o stabilnej pozycji rynkowej, które specjalizują się w problematyce wyceny i obrotu kamieniami szlachetnymi. Każdy większy kamień powinien być opatrzony jednym z uznawanych na całym świecie certyfikatów (takich jak: GIA, HRD, IGI). Zależy to zwłaszcza od ich jakości. Przykładem dobrej lokaty są np. diamenty o barwach fantazyjnych (fancy), bardzo dobrej jakości szmaragdy, szafiry oraz rubiny.

Rynek obrotu diamentami jest stosunkowo hermetyczny; jest wielu sprzedających i niewielu kupujących. Pamiętając zatem, że sam zakup kamienia szlachetnego nie jest jeszcze gwarancją osiągnięcia oczekiwanego zysku, należy zwrócić uwagę na elastyczność sprzedającego. O takiej świadczy, między innymi, możliwość odsprzedaży diamentu w dowolnym momencie. Tylko profesjonalni doradcy i firmy, takie jak Grupa Lisiewski, oferują taką możliwość. Diamenty dla celów inwestycyjnych powinny spełniać następujące kryteria:

Barwa (Color) – interesujące są tylko białe kamienie (barwa D-G). Względna rzadkość tych diamentów jest niezbędnym warunkiem trwałego wzrostu cen. Diamenty kolorowe, takie jak jasny różowy, niebieski i intensywnie żółty są również brane pod uwagę, natomiast rzadkością są czerwone i zielone kamienie. Te barwy o dużej czystości występują w naturze sporadycznie, a ich cena potrafi osiągnąć kilkakrotność ceny jaką osiąga bezbarwny kamień;

Czystość (Clarity) – do inwestycji nadają się kamienie o wysokiej klasie czystości LC – VVS – VS, a w niektórych przypadkach Si1;

Masa (Carat) – zwykle zalecana wielkość kamieni, to inwestycja w wielkości ~1ct. Można również wybrać kilka kamieni ~0,50ct. Takie kamienie sprzedają się całkiem dobrze, w porównaniu do dużych kamieni, których sprzedaż związana jest
z dłuższym czasem oczekiwania na ewentualnego nabywcę;

Szlif (Cut) – tylko doskonałe szlify diamentów o dobrych proporcjach i symetrii nadają się do zakupu jako towar inwestycyjny. Najlepszym szlifem jest szlif okrągły brylantowy. Wartość kamieni posiadających ten najbardziej klasyczny ze szlifów jest najmniej uzależniona od wahań modowych, gwarantując tym samym stabilność cen.

zapotrzebowanie 

Tabela 2. Produkcja i zapotrzebowanie diamentów surowych w milionach karatów, prognoza na lata 2012-2020.

Źródło: Opracowanie na podstawie: The Global Diamond Industry 2011 Report, Bain & Company

Od roku 2001 zauważalny jest wyraźny wzrost cen diamentów. Wśród głównych przyczyn tego trendu można wymienić osłabienie pozycji dolara amerykańskiego, ograniczenie zasobów naturalnych, trudności związane z wydobyciem surowca ale oraz wyraźny wzrost zainteresowania tą formą inwestowania przez konsumentów. Analitycy prognozują stały wzrost cen diamentów zarówno surowych jak i oszlifowanych na poziomie 5% rocznie. Podsumowując, punktem wyjścia dla każdej udanej inwestycji jest precyzyjne określenie cech diamentu. Warto również pamiętać o tym, aby wystrzegać się firm, które nie stosują oficjalnej nomenklatury, wykorzystywanej do określenia cech diamentu. Zamiast posługiwać się np. ogólnie przyjętą amerykańską terminologią GIA wykorzystują stare nazewnictwo dziewiętnastowieczne (np. River). Może być to wskazówką małej wiedzy lub chęci, aby nie podawać precyzyjnej jakości diamentów. Jeśli inwestować, to tylko korzystając z rad ekspertów, posiadających odpowiednie doświadczenie i fachową wiedzę.